Skip to main content

Dane rejestracyjne firmy i administratora danych osobowych

Dobre Jachty sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6/6, 81-340 Gdynia, NIP: 525-228-69-84

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Dobre Jachty sp. z o.o., działająca zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Otrzymane dane chronimy zgodnie z przepisami prawa. Wszelkie dane osobowe i kontaktowe, przekazywane nam za pośrednictwem strony internetowej, poczty e-mail, telefonu lub listownie, są przekazywane nam przez Państwa dobrowolnie i przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane (np. udzielenie odpowiedzi na zapytanie, zawarcie lub wykonanie umowy, której są Państwo stroną) oraz za Państwa zgodą. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, a następnie usuwane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
  • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
  • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółkę;
  • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez spółkę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
  • dochodzenie roszczeń;
  • archiwizacja;
  • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
  • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółce Dobre Jachty sp. z o.o.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Zgodnie z praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Powoduje to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach, które nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony naszego serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Celem zapewnienia najwyższej jakości serwisu, dokonujemy analizy plików z logami w celu określenia czy struktura strony nie zawiera błędów, jakie podstrony przeglądane są najczęściej itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na ich podstawie mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze zestawienia w postaci statystyk nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Dane osobowe przekazywane przez Państwa za pomocą formularzy elektronicznych są przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim i Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Mechanizm cookies

Serwis stosuje tzw. cookies tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości; zmiany wyglądu lub wersji strony, umożliwiając wyświetlenie strony dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb (np. pod względem wielkość czcionki, układu, kolorów); przechowywania danych sesyjnych, prezentowania reklam lub prowadzenia kampanii marketingowych.

Cookies używają też serwisy, do których odwołuje się nasz serwis prezentując np. multimedia. Mogą to być w szczególności cookies zapewniające możliwość logowanie się lub służące dostarczaniu reklam odpowiadających Państwa upodobaniom.

Zmiana ustawień cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczne umieszczenie plików cookies w urządzeniu końcowym, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu końcowym.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies możliwa jest poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki internetowej.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym będziemy przechowywać informacje w Państwa urządzeniach końcowych i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu.

Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą. Niniejsza polityka plików cookies dotyczy jedynie naszego serwisu.

Ważność oferty przedstawionej w serwisie

Oferta przedstawiona na niniejszej stronie internetowej jest dobrowolna i nie stanowi zobowiązania. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania bez uprzedzenia zmian na niniejszej stronie internetowej w jej części lub w całości, a także do uzupełniania przedstawionych informacji, skracania, usuwania, bądź też do czasowego lub ostatecznego zawieszenia internetowej publikacji oferty. Wszelkie roszczenia związane z powstaniem strat materialnych i niematerialnych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych na niniejszej stronie informacji, bądź też w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji, są z zasady wykluczone.